10-13.05.2017, IX Konferencja Szkoleniowa PTA

Uczestnikom, wykładowcom, partnerom i wystawcom dziękujemy za liczny udział.
W konferencji brało udział ponad 1000 osób w tym ponad 800 słuczaczy!
Zapraszamy na jubileuszową X edycję w 2018r.