COVID-19. Konferencje online

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia życia i zdrowia uczestników związanym  z  sytuacją epidemiczną dotyczącą choroby COVID-19 (wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2) i obecnie obowiązującymi przepisami, nasze konferencje – także w drugiej połowie roku dostępne są w wersji hybrydowej  (stacjonarnej i online) lub tylko na Platformie Cyfrowej (tylko online).Sprawdź kalendarium.