Inne

Inne inicjatywy i wydarzenia, których byliśmy lub jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem:

Śląskie Warsztaty AlergologiczneŚląskie Warsztaty Alergologiczne

Liczba osób: do 200.
Szkolenie organizowane od 2016 r – VI edycja (online) miała miejsce 15-16 kwietnia 2021r.
Szkolenie w formie stacjonarnej przewidziane głównie w formie interaktywnych warsztatów o tematyce z zakresu alergologii i dziedzin pokrewnych prowadzonych w grupach maksymalnie do 40 osób powtarzanych w kilku równoległych panelach plus krótkie seminaria lub wykładów eksperckie, wspólne dla wszystkich uczestników Konferencji. Zajęcia ukierunkowane są na analizę przypadków klinicznych i ćwiczenia praktyczne, stąd małe grupy i większość zajęć warsztatowych.

Organizatorzy merytoryczni:
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Radosław Gawlik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb, Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu (edycja 2017) czytaj więcej

BezKrawataAlergologia bez krawata (edycje: 2016, 2017, 2018, 2019)

Liczba osób: do 200.
Szkolenie głównie w formie interaktywnych warsztatów o tematyce z zakresu alergologii i dziedzin pokrewnych prowadzonych w grupach maksymalnie do 60 osób powtarzanych w kilku równoległych panelach plus krótkie seminaria lub wykładów eksperckie, wspólne dla wszystkich uczestników Konferencji.

Organizator merytoryczny:
Prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak, Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czytaj więcej

Aktywnie z astmą i alergią, 14.05.2016, Hotel Silesian, Katowice

Liczba obecnych osób: 50
Szkolenie – wstęp wolny. Szkolenie dla lekarzy zainteresowanych tematyką astmy i alergii w aspekcie leczenia sportowców i osób aktywnych sportowo.

Organizator merytoryczny:
Dr hab. n. med. Radosław Gawlik, Oddział Śląski PTA, Sekcja PTA „Sport, Astma i Alergia”

Resuscytacja  Resuscytacja Plus

Szkolenie organizowane od 2016 roku – V edycja (online) miała miejsce 7 listopada 2020r.
Liczba osób: do 200
Konferencja dla lekarzy i ratowników medycznych z zakresu postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia.

Organizator merytoryczny:
Dr n. med. Wojciech A. Rychlik, Sekcja Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiT, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, SPSzK nr 7 im Prof. Leszka Gieca GCM. czytaj więcej