Zamówienie

Temat wiadomości:

Rodzaj oferty*:
 Standard Edukacyjna

Rodzaj zajęć edukacyjnych lub temat pracy naukowej*:

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko*:

Adres email*:

Numer telefonu:

Dane właściciela licencji:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*:

Zawód/Branża, profil działalności*:

Ulica i nr. domu, lokalu*:

Kod Pocztowy*:

Miejscowość*:

Dane do dostawy:

Imię nazwisko/Nazwa instytucji*:

Ulica i nr. domu, lokalu*:

Kod Pocztowy*:

Miejscowość*:

Dane do faktury:

Imię nazwisko/Nazwa instytucji*:

NIP*:

Ulica i nr. domu, lokalu*:

Kod Pocztowy*:

Miejscowość*:

Czy zamówienie ma być realizowane zgodnie z ofertą otrzymaną od AltaSoft*:
 Tak Nie

Forma dostawy*:

W przypadku przesyłki priorytetowej bądź kuriera kwotę dodatkowej opłaty można znaleźć w cenniku

Forma płatności*:

W przypadku płatności gotówką kwotę dodatkowej opłaty można znaleźć w cenniku

Uwaga: Jeżeli właścicielem licencji jest osoba fizyczna konieczne jest potwierdzenie uprawnień do używania testu – ksero lub skan dyplomu albo stosowne zaświadczenie z uczelni.
W przypadku chęci skorzystania z oferty edukacyjnej przez osoby fizyczne, konieczne jest dostarczenie ksera lub skanu zaświadczenia z uczelni o wykorzystaniu testu w określonym celu naukowym.

Jeśli chcesz, możesz dołączyć wymagane dokumenty (max 1MB plik zip)

  Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się z Polityką Bezpieczeństwa AltaSoft, zgodnie z którą przetwarzane będą moje dane i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w celu obsługi przez Altasoft zapytania ujętego w formularzu.
Przez AltaSoft rozumiemy administratora Państwa Danych – AltaSoft Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą ul. Pukowca 15,
40-847 Katowice, tel. +48322598399/98/96, KRS: 0000715425, REGON: 276859493, NIP: 634-23-96-317

Dane wysłane w tym formularzu traktowane są jako korespondencja wysłana do Działu Obsługi Klienta AltaSoft altasoft@altasoft.pl.
Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek warunkuje wysłanie formularza i przetworzenie zapytania. Dane te będą przetwarzane do momentu zakończenia obsługi sprawy, której dotyczą.
Jeżeli formularz został wysłany przez pomyłkę lub mamy zaprzestać przetwarzania zapytania prosimy o kontakt na podany wyżej adres.