IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Hotel-Gołębiewski

10-13.05.2006 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbył się IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wyboru miejsca dokonała i przewodniczyła komitetowi naukowemu oraz organizacyjnemu prof. Barbara Rogala (Śląski Uniwersytet Medyczny) – prezydent PTA w latach 2009-2012.

Naukowymi partnerami kongresu byli: World Allergy Organization (WAO), American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI).

W Kongresie uczestniczyło około 1900 osób ponad 1600 uczestników w tym ponad 100 uczestników z Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec, Wielkiej Brytani i USA, 80 wykładowców – w tym 20 gości zagranicznych i ponad 40 wystawców.

Kongres był jak dotąd największym kongresem Towarzystwa. Jego sukces dał początek dorocznym spotkaniom edukacyjnym w Wiśle: Konferencjom Szkoleniowym PTA.