Rekrutacja

Aktualnie prowadzone rekrutacje:

Jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany podjęciem współpracy, wypełnij odpowiedni formularz lub skontaktuj się z nami mailowo na adres: praca@altasoft.pl. Aplikując wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (do 12 miesięcy). W przypadku pojawienia się określonych potrzeb odpowiadających Twoim umiejętnościom i oczekiwaniom skontaktujemy sie z Tobą.

Administratorem Twoich  danych  jest – AltaSoft sp. z o.o. z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000558517, REGON: 361525651, NIP: 634-28-39-789 (dalej AltaSoft)
Po złożeniu dowolną drogą aplikacji przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych przez kontakt z AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres administrator@altasoft.pl lub konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Twoje dane przetwarzane są do momentu zakończenia realizacji lub zaprzestania przez Administratora realizacji celu ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. Twoje dane będą przekazywane innym odbiorcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w swoim imieniu i mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani też nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.
AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zasady przetwarzania danych osobowych przez AltaSoft w zakresach nie wymienionych w tej informacji reguluje Polityka Prywatności AltaSoft.


Obsługa techniczna i logistyczna spotkań i konferencji. Poszukujemy osób do współpracy – praca doraźna (umowa/zlecenie lub umowa B2B)

Praca dla: studentów (mile widziane kierunki techniczne) lub osób szukających dodatkowego zajęcia
Rekrutacja na stanowiska:

Zasady współpracy:
Samodzielnie decydujesz w jakich organizowanych przez nas imprezach możesz lub chcesz uczestniczyć. Decydujesz też o zakresie współpracy. Będziesz otrzymywać od nas informacje odnośnie terminu i miejsca wykonywania zlecenia oraz dokładnego zakresu usług, jaki od Ciebie będziemy oczekiwać.

Jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany podjęciem współpracy, wypełnij odpowiedni formularz lub skontaktuj się z nami mailowo na adres: praca@altasoft.pl.

Aplikuj na określone stanowisko


 • Moderator spotkań online

Praca polega na obsłudze czatów, łączeń z wykładowcami, udostępnianiu określonych materiałów itp.
Miejsce wykonywania pracy: siedziba naszej firmy lub miejsce z dobrym Internetem – zaakceptowane przez nas, zasugerowane przez Zleceniobiorcę

Wymagania:

  • biegła obsługa komputera (system Windows, mile widziana znajomość macOS),
  • komunikatywność,
  • umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy,
  • umiejętność obsługi co najmniej jednej z platform obsługi spotkań: ZOOM, Microsoft Teams, ClickMeeting
  • mile widziane wcześniejsze doświadczenie w realizacji prac administracyjnych lub informatycznych
  • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (poziom co najmniej B1)

 


 • Technik – obsługa techniczna konferencji (stacjonarnych, online, hybrydowych)

W zależności od teamu prace mogą obejmować, pomoc przy obsłudze punktu multimedialnego, głosowań, chatów, helpdesku technicznego itp.
Miejsce wykonywania pracy: miejsce odbywania się wydarzenia lub organizacji studio, w zależności od konkretnego zlecenia -w przypadku konferencji realizowanych też online, może to być również siedziba naszej firmy lub miejsce z dobrym Internetem – zaakceptowane przez nas, zasugerowane przez Zleceniobiorcę

Wymagania:

  • biegła obsługa komputera (system Windows, mile widziana znajomość macOS), urządzeń biurowych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy,
  • mile widziane wcześniejsze doświadczenie w pracach administracyjnych, konserwacyjnych lub informatycznych,
  • mile widziana umiejętność obsługi co najmniej jednej z platform obsługi spotkań: ZOOM, Microsoft Teams, ClickMeeting
  • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (poziom co najmniej B1)

 


 • Asystent – obsługa konferencji (stacjonarnych, online, hybrydowych)

W zależności od teamu prace mogą obejmować:

   • przygotowanie pakietów konferencyjnych,
   • przygotowanie miejsca konferencji, oznakowanie budynków,
   • obsługę szatni, recepcji, punktów kontroli wejść, infolinii
   • wsparcie logistyczne np. w przypadku obsługi transportów itp.

Miejsce wykonywania pracy: miejsce odbywania się wydarzenia lub organizacji studio, w zależności od konkretnego zlecenia – w przypadku konferencji realizowanych też online, może to być również siedziba naszej firmy lub miejsce z dobrym Internetem – zaakceptowane przez nas, zasugerowane przez Zleceniobiorcę

Wymagania:

  • obsługa komputera (system Windows, pakiet biurowy Microsoft Office), urządzeń biurowych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się problemy,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (poziom co najmniej B1)