Oprogramowanie stacjonarne

wprowadzanie danychanaliza wynikówarchiwizacjawymagania

Oprogramowanie

Testy AVEM i IPS dostarczane są wraz z programem UPSAmini realizującym co najmniej zestaw funkcji umożliwiających archiwizację, wprowadzenie i analizę wyników. Oprogramowanie to jest zalecanym kluczem do obliczania wyników testów.

Uwaga! Jedynie w wersji komputerowej możliwe jest szybkie policzenie stopnia podobieństwa profilu badanej osoby z profilem referencyjnym – np. w przypadku AVEM z określonym wzorcem-typem zachowań i przeżyć.

Wprowadzanie danych

W wersji podstawowej dane z arkuszy są wprowadzane za pomocą klawiatury. Oprogramowanie może zostać rozszerzone o moduł skanujący lub o moduł badania komputerowego umożliwiający rozwiązywanie testu na ekranie komputera

avemtestipstest

Analiza wyników

Po wprowadzeniu danych z arkusza lub po zakończeniu badania komputerowego program automatycznie oblicza artości wszystkich przewidzianych w teście skal. Umożliwia również porównanie z normami wybranej przez użytkownika próby.

Prezentacja wyników możliwa jest za pomocą 3 typów raportów:

 • Raportu z oceną indywidualną – wyniki indywidualne w skalach prezentowane są w postaci tabel i profili graficznych. Dodatkowo tworzona jest także tabela, w której na podstawie analizy różnicowej wartości skal podany jest stopień podobieństwa profilu osoby badanej do określonego wzorca-typu zachowań i przeżyć/profilu referencyjnego.
  avemocenaipsocena
 • Raportu z podstawowymi statystykami grupy – oprócz statystyki ilościowej udzielanych odpowiedzi i podstawowych statystyk (wartości średnie, minima, maksyma, mediany itp.) wartości surowych lub znormalizowanych skal, pozwala na zaprezentowanie tabelaryczne lub w postaci wykresu paskowego rozkładu procentowego grupy ze względu na podobieństwo do poszczególnych wzorców/ profili referencyjnych
  avem-granips-gran
 • Raportu z listą wyników – w postaci tabelarycznej wyświetla wyniki w skalach wybranej grupy. Wyniki są prezentowane jako wyniku surowe lub znormalizowane.
  group

Program może zostać rozszerzony o Edytor Norm pozwalający na dodanie własnych norm lub wygenerowanie norm na podstawie zarchiwizowanych wyników badanej grupy.

Archiwizacja

Dane z badań pamiętane są w bazie danych. Program posiada czytelny interfejs umożliwiający wykonania wszystkich podstawowych operacji umożliwiających zarządzanie danymi. Możliwy jest eksport danych do plików ASCII oraz programów MS Excel i SPSS

avem-export
Wymagania

 • System operacyjny: fabrycznie instalowany system Microsoft® Windows co najmniej w wersji Windows 7 (zarówno wersje 32-bit jak i 64-bit)
 • Procesor: min 1,6 GHZ
 • Pamięć operacyjna RAM: min. 4 GB
 • USB 2.0 – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klucza sprzętowego
 • Wzrost zajętości dysku po instalacji programu: max 200 MB
 • Skaner (opcjonalnie):
  • minimalny obszar skanowania: A4
  • rozdzielczość sprzętowa: min. 300 dpi
  • tryb skanowania: co najmniej czarno-biały
  • oprogramowanie zgodne z TWAIN 1.6 lub nowszym