RESUSCYTACJA PLUS

Resuscytacja

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nauka dobrych praktyk z zakresu postępowania w nagłych stanach zagrożenia życia. Konferencja ma charakter praktycznych warsztatów i interaktywnych seminariów.

Kompleksowo zajmujemy się organizacją tej konferencji.

Organizatorem merytorycznym Konferencji i pomysłodawcą jest:
Dr n. med. Wojciech A. Rychlik, Sekcja Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych PTAiT, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, SPSzK nr 7 im Prof. Leszka Gieca GCM.

Edycja 2016: „Od wytycznych 2015 do praktyki”, 15-16.04.2016, Katowice, Hotel NOVOTEL

Na Konferencji obecnych było około 160 osób w tym:

  • 106 uczestników – słuchaczy wykładów
  • 14 wykładowców
  • około 40 przedstawicieli/wystawców

18 firm zaprezentowało się na towarzyszącej Konferencji wystawie medycznej.

Planowana edycja 2017: „Resuscytacja A do Z”, 9-10.06.2017, Katowice, Hotel Diament

czytaj więcej