XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

11 Kongres PTA

Kongres miał miejsce w dniach 12-15 września 2012 roku w Ossie k/Rawy Mazowieckiej. Hasłem Kongresu było „30 lat Alergologii Polskiej”.

Prezydentem Kongresu był prezydent Towarzystwa w latach 2012-2015 prof. Bolesław Samoliński (Warszawski Uniwersytet Medyczny), który też dokonał wyboru miejsca kongresu. Komitetowi naukowemu przewodniczył prof. Marek Kulus (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Patronat honorowy objął Prezydent RP, a komitet honorowy Tworzyli Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Warszawy i Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

W Kongresie wzięły udział 854 osoby, w tym: 644 słuchaczy wykładów i 81 wykładowców.

40 firm zaprezentowało się na towarzyszącej Kongresowi wystawie medycznej.

Odwiedź galerię i czytaj więcej – archiwum konferencji PTA