XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Kongres miał miejsce 9-12 września w Operze NOVA w Bydgoszczy. Hasło przewodnie Kongresu to: „Alergologia XXI wieku – nowe wyzwania, nowe możliwości”.

Został objęty patronatem honorowym Prezydenta RP.
Przewodniczył komitetowi naukowemu i organizacyjnemu oraz dokonał wyboru miejsca Kongresu aktualny prezydent Towarzystwa prof. Zbigniew Bartuzi (Collegium Medicum, Bydgoszcz).

Brało w nim udział około 1100 osób w tym 728 słuchaczy i 89 wykładowców.
Kongresowi towarzyszyła wystawa medyczna, w której uczestniczyło 46 firm.

Odwiedź galerię i czytaj więcej – archiwum konferencji PTA