XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Kongres13-2 Kongres13-1 KOngres13

W dniach 26-29 września 2018 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się najważniejsze spotkanie alergologów polskich – odbywający się co 3 lata Międzynarodowy Kongres PTA. Była to XIII edycja Kongresu – w tym roku pod hasłem „Alergia i środowisko”.
W kongresie wzięło udział około 1100 osób – 708 uczestników, 84 wykładowców i około 250 wystawców. 43 firmy zaprezentowały się na wystawie medycznej.
Program obejmował 52 bloki tematyczne realizowane w do 5 panelach równoległych. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Burmistrz Miasta Mikołajki oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odwiedź galerię i czytaj więcej – archiwum konferencji PTA